Ankylosis teriminin tıbbi anlamı; n. Oynakların yapışması, ankiloz.