Annulorrhaphy teriminin tıbbi anlamı; n. Bir fıtık halka veya kesesine dikiş (sütür) konulması.