Annulus teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. Annuli). Halkla şeklinde organ veya saha, halka, kuşak, ağız.