Ano teriminin tıbbi anlamı; pref. Anus, kuyruk, paldım (coccyx) ile ilgili.