Anochlesia teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Katalepsi, 2. Sükünet.