Anoia teriminin tıbbi anlamı; n. İdraksizlik, sersemlik, budalalık, bunaklık.