Anoksi teriminin tıbbi anlamı; (beden hücrelerinin normal fonksiyonlarını gerçekleştirecek oksijen (0)'den mahrum kalması hali).