Anomaly teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Normal hal veya şeklin dışında olma, anomali; 2. Anormallik sapıklık, aykırılık; 3. Denksizlik, kaide dışında olma.