Anomia teriminin tıbbi anlamı; n. 1. İsim yitimi, çağırma yitimi (idrak edilen şeyleri adlarını söyleme yeteneğinin kaybolması), 2. Doğuştan moral hissinin oykluğu, gayri ahlakilik; 3. Nizamsızlık, kanunsuzluk.