Anoperineal teriminin tıbbi anlamı; a. Anus ile perineum'a ait olan, her iki bölgeyi beraberce ilgilendiren.