Anopheles teriminin tıbbi anlamı; n. Sıtmayı yayan sivri sinek. anofel.