Anophthalmia teriminin tıbbi anlamı; n. Doğuştan gözsüzlük, göz yokluğu.