Anostosis teriminin tıbbi anlamı; n. Kemik veremi, kemik zafiyeti (atrofisi), kusurlu kemikleşme.