Anotia teriminin tıbbi anlamı; n. Doğuştan kulağı olmama, konjenital kulaksızlık.