Anovulatory (Anovular) Menstruation teriminin tıbbi anlamı; Ovülasyon olmaksızın görülen adet;