Anovulatory Cycle teriminin tıbbi anlamı; Kadında, yumurtalama olmaksızın cereyan eden devre;