Anoxemia teriminin tıbbi anlamı; n. Kanda oksijen azlığı, anoksemi.