Anoxia teriminin tıbbi anlamı; n. Oksijen yetmezliği,