Anstite's Test teriminin tıbbi anlamı; Anstie deneyi (İdrarda alkol belirtimi için);