Antagonism teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Karşılıklı etki, antagonizma; 2. Zıt tesir (kaslar, ilaçlar veya organizmalar arasında); 3. Çenede bir taraf, alt ve üst dişlerin birbirleriyle karşılaşması.