Antagonistic Muscle teriminin tıbbi anlamı; Birbirine zıt istikamette çalışan kaslar;