Antagonistic teriminin tıbbi anlamı; Karşıt bir gruba ait hareketlerin, belirli bir kas grubu tarafındansınırlanması;