Antazoline teriminin tıbbi anlamı; n. yerel anestezik özellikleri olan antihistaminik bir ilaç.