Ante Cibum teriminin tıbbi anlamı; n. Yemeklerden önce.