Antebrachium teriminin tıbbi anlamı; n. Önkol (dirsekle bilek arası).