Antecardium teriminin tıbbi anlamı; 1. Üstkarın çukuru; 2. Canevi, yürek, scrobiculus cordis.