Antecornu teriminin tıbbi anlamı; n. Alın boynuzu.