Antefebrile teriminin tıbbi anlamı; a. Humma öncesi, ateş bakmadan önce.