Anteflexion teriminin tıbbi anlamı; n.1. Öne kayma, öne eğilme; 2. Rahmin öne doğru dirseklenmesi, flexio uteri.