Antehypohysis teriminin tıbbi anlamı; n. Ön hipofiz.