Antelocation teriminin tıbbi anlamı; n. Öne kayma (öne doğru kayarak yer değiştiren organlar hk).