Antenatal teriminin tıbbi anlamı; a. Doğumdan önce.