Antepartum Hemorrhage, Hemorrhagia teriminin tıbbi anlamı; Gebeliğin 28. haftasından sonra, ancak doğum olayından önce cereyan eden kanama;