Anteposition teriminin tıbbi anlamı; n. Rahmin öne kayması.