Anteprostate teriminin tıbbi anlamı; n. "Cowper" bezleri.