Antergia teriminin tıbbi anlamı; n. Zıt tesir, mukavemet, karşı koyma.