Anterior Cornu teriminin tıbbi anlamı; Omurilik veya bein ön boynuzu, cornu anterius;