Anterior Elastic Lamina teriminin tıbbi anlamı; anat. Korneada substantia propria'nın dış tabakası, lamina elastica anterior (Bowman zarı);