Anterior Ethmoid Foramen teriminin tıbbi anlamı; Etmoid ön deliği, foramina ethomidei anterior;