Anterior Fontanel(Le) teriminin tıbbi anlamı; Sutura sagittalis, sutura coronalis ve sutura frontalis'lerin birleşme yerinde oluşan dörtgen veya baklava dilimi şeklinde fontanel, büyük fontanel, ön fontanel;