Anterior, Median Fissure teriminin tıbbi anlamı; Medulla spinalis'in ön boynuzları arasındaki girinti;