Anterior, Middle And Posterior Fossa teriminin tıbbi anlamı; Kafa ön, orta ve arka çukurları. Fossa cranii anterior, media et posterior;