Anterior Naris teriminin tıbbi anlamı; Burun boşluğuna açılan iki dış delikten her biri, burun ön deliği;