Anterior Nerve Root (Motor Root, Ventral Root) teriminin tıbbi anlamı; Omurilik sinirlerinin ön kökü, motor kök;