Anterior Pituitary Hormone teriminin tıbbi anlamı; Hipofiz ön lobu tarafından salgılanan hormonlar (HGH, ACTH, TH, FSH, LH v.s.);