Anterior Sacral Foramen teriminin tıbbi anlamı; Sakrumun ön yüzünde bulunan ve sakral sinirlerin geçtiği sekiz delik;