Anterior Synechia teriminin tıbbi anlamı; İrisin korneaya yapışması;