Anteroclusion teriminin tıbbi anlamı; n. Öne kapanış, anteroklüzyon (çene kapatıldığı zaman alt dişlerin üst dişlerden önde bulunması hali).