Anterograde teriminin tıbbi anlamı; a. İleriye ait olan.