Antero-Inferior teriminin tıbbi anlamı; Ön vea rka tarafta olan.